domingo, 20 de outubro de 2013

COMEDOR J. SENSATCOMEDOR:
Os prezos para o curso 2018/2019 serían 3,65 €/menú para os fixos e 4,40 €/menú para os esporádicos.  Responsable comedor: Mabel e Itxaso.

Nº de conta: ES02 2080 5016 0730 4001 8437

O alumnado que teña bolsa de comedor, como o curso pasado, terán que pagar a diferenza entre o que teñen de bolsa ó mes e o custo real. Poden elixir ir soamente o número de días que cubre a bolsa (12 días  + 1 euro).  

Para dar de baixa un mes ou días concretos con antelación e que non consten no recibo, terase que comunicar na ANPA, mediante unha nota asinada antes do 27 do mes anterior. Non se realizan devolucións tras ter emitidos os recibos.  

Para comunicar os cambios posibles de cada día (altas ou baixas  de cada día) hai que chamar directamente  ó local da ANPA ou deixar recado no contestador (deixando claramente o nome e o curso do neno/a , a situación de alta ou baixa  no comedor e o día o que se refire) antes das 9:10h de cada mañá.  No caso das baixas, non se devolverán os cartos pero evitamos, así,  tirar a comida e pagar de máis ó catering. 

Ningún nen@ quedará so a partires das 14:00h. No caso de dúbida, o titor/a chamará a familia para confirmar se é un retraso ou se queda no comedor. 

O alumnado de 4º a 6º de Primaria que poidan saír so do comedor terán que levar unha autorización asinada polos seus país/titores e entregarlla a Marta (responsable do comedor).   

   Nos seguintes enlaces encóntrase a normativa e folla de inscrición para o comedor:

    Normas a cumprir

    Normas convivencia

    Solicitud de preinscripción