jueves, 16 de enero de 2014

Programa de apoio educativo con cans


FOANPAS en colaboración con RAMALLADAS e a través do Concello de Vigo, están a desenvolver un programa de intervención dirixido a alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE).

É unha terapia asistida con cans.


Carta informativa