luns, 25 de maio de 2015

Avaliación das actividades extraescolaresCo fin de avaliar as actividades extraescolares, rogaríase que tódalas familias que tiveran os seus fillos/as nalgunha das actividades enviaran cuberto este cuestionario de avaliación; entregándoo na ANPA ( local ou buzón) antes do 31  de Maio.